Hofors Kommun logo, länk till startsida


Vy över sjö

Ny e-tjänst för tillstånd inom vattenskyddsområde

Planerar du att gräva, avverka eller utföra någon annan tillståndspliktig åtgärd inom ett vattenskyddsområde? Nu finns det en e-tjänst som underlättar för dig som behöver söka tillstånd.

Ny e-tjänst

Ett flertal verksamheter eller åtgärder inom vattenskyddsområde kräver tillstånd, till exempel avverkning, schaktning, djurhållning av mer än två djurenheter och yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen. När det gäller tillsyn av vattenskyddsområden samarbetar Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning(VGS).

Nu har VGS tagit fram en ny e-tjänst som underlättar för dig som behöver söka tillstånd inom vattenskyddsområde. E-tjänsten hittar du enklast via länken på denna sida, sökord är "åtgärder inom vattenskydssområde".