english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Barnhänder som kladdar med färg

Erasmus-projekt i Torsåkers förskolor

Under höstlovsveckan fick Hofors kommun besök från Turkiet.
Ett nystartat Erasmus-projekt, där några av kommunens femårigar ingår, föranledde besöket som var det första under projektets två år.

Nystartat projekt i Torsåekrs förskolor

Det nystartade projektet är EU-projekt mellan Torsåkers förskolor & Papatya Anaokulu i Istanbul.
Tanken är att projektet ska jobba med att stärka den digitala kompetensen och titta på ny teknik och man kommer att ta del av olika digitala verktyg och även få testa den digitala älgen Letter Moose.

Totalt planeras sju träffar under kommande två åren då Hofors får besök tre gånger och representanter från Hofors åker till Turkiet fyra gånger.
Under träffarna kommer man att ha olika teman och bland de planerade finns bland annat Jobbskuggning, erfarenhetsutbyte om IKT-verktyg för att skriva, läsa och programmera, förebyggande arbete vid språklig sårbarhet och studiebesök på science center och förskolor.
– Det här är en första träff och vi får se hur arbetet kommer att fortsätta. Det ska bli spännande att vara en del i det här projektet, säger Petter Danielsson, IKT-pedagog i Hofors kommun.