Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Vem får årets Fritids- och kulturstipendium?

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom fritids- och kulturområdet.

Nominera till stipendium

Stipendiet delas ut till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Hofors kommun eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendiesumman uppgår till totalt 10 000 kronor.

Förslag med motivering kan lämnas av enskilda och sammanslutningar. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om vem/vilka som får stipendiet.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296