Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

X-trafik inför Närtrafik

Fr o m den 7 oktober 2019 upphör Flextrafik och ersätts av Närtrafik. Närtrafik förbättrar möjligheterna för människor i glesbebyggda områden att åka kollektivt och trafiken körs med förbeställd taxi.

Närtrafik är i drift i Hälsinglands kommuner och fr o m den 7 oktober införs Närtrafik i kommunerna i Gästrikland. Införande av Närtrafik innebär att ett system med ett stort antal olika Flexlinjer (med olika förutsättningar och regler) ersätts av ett system som blir likadant i hela länet:

  • Hämtning lämning på adresser som ligger mer än 2 km från en busshållplats.
  • Resan körs mot förutbestämda knutpunkter som ska ha visst minimiutbud av affärer, knutpunkt för ordinarie kollektivtrafik, hälsocentral samt apotek. I Hofors kommun finns bara knutpunkt Hofors, men de som bor i södra delen av kommunen har även möjlighet till avstigning i Torsåker.
  • Resorna kan ske vardagar enligt en tidtabell med angivna cirkatider. Principen är 2 turer om dagen in mot knutpunkt samt 3 turer om dagen ut från knutpunkt.
  • Alla resor skall förbokas minst 2 timmar före hos X-trafik.
  • Kostnaden för att åka Närtrafik är i princip samma som för buss.

Mer information finns på X-trafiks hemsida (se länk i högra spalten).

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296