english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Jackor, stövlar och klädhängare i skolkorridor

Omorganisation av Värna- och Petreskolan från hösten 2019

Vid barn- och utbildningsnämndens möte den 18 december beslutades att inför läsåret 2019/2020 genomföra en omorganisation av Värnaskolan och Petreskolan enligt följande:

  • Värnaskolan: förskoleklass - åk 3, fritidshem
  • Petreskolan: åk 4-9 inklusive grundsärskolan, fritidshem/fritidsklubb

Syftet med omorganisationen är att skapa bättre förutsättningar för alla elever att lyckas med sina studier. Den nya organisationen samlar personalresurserna för låg- respektive mellan- och högstadiet, vilket därigenom ska ge eleverna en högre kvalitet i sin undervisning. Hofors kommun, likt andra kommuner, står inför stora utmaningar med att rekrytera behöriga lärare. Vi ser att omorganisationen kan underlätta framtida rekryteringar av lärare och specialpedagoger och ge bättre plattformar för kollegialt samarbete på respektive skola.

Arbetet med att genomföra beslutet kommer påbörjas i januari för att vara klart till skolstart i augusti 2019.

Information till berörda vårdnadshavare om genomförandet av omorganisationen kommer att förmedlas löpande via respektive rektor på Värnaskolan och Petreskolan.