Hofors Kommun logo, länk till startsida


Blomurna med Hofors kommunvapen

Digital anslagstavla på Hofors kommuns hemsida

Enligt den nya kommunallagen som trädde i kraft vid årsskiftet ska alla kommuner ha en anslagstavla på sin webbplats.
På den digitala anslagstavlan publiceras kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt övriga nämnder, utskott med mera.

Ny kommunallag kräver digital anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Denna anslagstavla ersätter den tidigare officiella anslagstavlan som fanns i kommunhusets väntrum på Granvägen 8. Den som inte har tillgång till internet kan ta del av anslagen via kommunhusets reception eller genom att kontakta kommunkansliet.
På den digitala anslagstavlan publiceras kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt övriga nämnder, utskott med mera.
Här får du också information om hur du överklagar ett beslut.
Hofors kommuns digitala anslagstavla hittar du på Hofors kommuns webbplats startsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..