english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Närbild på flickas mun som blåser på en maskros

Föreningar kan söka bidrag till integrationsinsatser

Hofors kommun har ett rikt föreningsliv som skapar viktiga mötesplatser och bygger broar mellan människor. Under de senaste åren har många nya människor kommit till Hofors kommun, något som leder till nya möjligheter och utmaningar.
För att stötta föreningslivet har Kommunfullmäktige i Hofors kommun beslutat att möjliggöra för föreningar som arbetar med integrationsinsatser att ansöka om pengar.

Mötesplatser och bygga broar

Syftet med bidraget är att stötta projekt vars mål är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan människor och kulturer.
För att kunna söka bidraget ska föreningar ha;

  • ha en styrelse och utöva regelbunden verksamhet inom Hofors kommun
  • redovisa minst 15 betalande medlemmar i ålder 7 år och uppåt
  • bedriva verksamhet i en alkohol- och drogfri miljö

Föreningar som uppfyller ovanstående krav kan erhålla bidrag efter prövning.
Ansökningar prövas från fall till fall efter arten och omfattningen av den verksamhet som organisationen driver inom kommunen.