Hofors Kommun logo, länk till startsida


Bild på framtidsvision av Hagaskolan

Visionen om Framtid Haga

Vad händer med Hagaområdet? Just nu pågår en förstudie i projektet Framtid Haga och en del av visionen kring området presenteras i en film.

Framtid Haga

Förstudien Framtid Haga är det första steget att förverkliga en stark vision i två huvudinriktningar, Trädgårdsstaden och Kunskapsstaden. Förstudien har fler delprojekt och allt skall slutrapporteras och redovisas den 31 maj i år. Hagaparken och Hagaskolan är två tillgängliga och offentliga miljöer och i förstudien har man en vision om hur området kan se ut och i denna film kommer ni att få ta del av detta.

Se visionsfilmen om Framtid Haga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.