Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Äldreomsorg

Insatser enligt socialtjänstlagen

Fyra särskilda boenden

Äldreomsorgen omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen. I kommunen finns fyra särskilda boenden, tre i Hofors och ett i Torsåker.

Totalt 162 lägenheter varav 72 lägenheter för personer med demenssjukdom och 19 korttidsboendeplatser.

Insatser som kan beviljas efter utredning av biståndshandläggare är hemtjänstinsatser, avlastning/växelvård, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, särskilt boende och korttidsboende.

Äldreomsorg på finska

Hofors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och kommunen ska då erbjuda äldreomsorg på finska, samiska eller meänkieli. Kontakta enhetschef för biståndshandläggarna vid intresse av äldreomsorg på finska.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296