Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Förskoleverksamheten i Hofors Kommun

Förskola

Välkommen till förskoleverksamheten i Hofors kommun!

Förskoleverksamheten är till för barn mellan 1 och 5 år. I Hofors kommun finns sju kommunala förskolor samt den fristående förskolan Rävlyan.

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och ge barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska också vara trygg och utvecklande för alla barn, efter var och ens förutsättningar.

Förskoleverksamhet på finska

Hofors Kommun ingår i finskt förvaltningsområde och kommunen ska då erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska, samiska och meänkieli. Kontakta förskolechef vid intresse av förskoleverksamhet på finska.

Skollagen kapitel 8

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning

4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året. (Detta kallas allmän förskola, motsvarar 15 timmar/vecka och följer grundskolans lov.)

7 § Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Katarina Ivarsson, skolchef
070-086 01 54
katarina.ivarsson@hofors.se

Inger Bexelius Lange, barn- och grundskolechef
070-414 13 26 inger.bexelius@hofors.se

Personal på förskolekontoret (Rönningsgatan 22):

Sonnie Eklund, förskolechef för Södra förskolan (Eken, Regnbågen och Kanaljen) och Torsåkers förskola (Tallbacken och Vinkelboda)
070-414 12 89
sonnie.eklund@hofors.se

Aila Lahtinen, förskolechef för Norra förskolan (Robertsholm och Persfallet) samt förskoleverksamhet för asylsökande barn
070-414 13 27
aila.lahtinen@hofors.se

Ann-Sofie Jakobsson, administratör/assistent
0290-77 15 36
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se

Mats Petersson, pedagogista
073-809 41 16
mats.pettersson@utb.hofors.se

Petra Nord, ateljérista
070-167 08 96
petra.nord@utb.hofors.se

Elin Aronsson, utvecklingspedagog
070-167 08 23
elin.aronsson@utb.hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296