Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Om Entré Ungdom

Om Entré Ungdom

Vad är Entré Ungdom?

Entré Ungdom är ett aktivitetshus för barn och ungdomar. Vår värdegrund är respekt, ansvar och profession. Vårt kännetecken är kraft, vilja och kärlek.

Vi verkar för att det finns något för alla. Oavsett kön, hemförhållanden, funktion, etnisk eller kulturell bakgrund. Allas värde står i centrum. Vi vägleder dig i svåra och i bra livssituationer.

Verksamhetsmål 2011-2016

 • 50% av kommunens ungdomar har någon gång besökt verksamheten
 • Droganvändandet bland kommunens ungdomar har minskat
 • Ungdomar finner att kommunen lyssnar till deras behov och åsikter
 • Brottsfall bland ungdomar har minskat
 • Ungdomar är nöjda med kulturutbudet
 • Ungdomar är nöjda med fritidsutbudet
 • Fackhandlare och fastighetsägare upplever en minskad förstörelse i centrum

Likabehandlingsplan

 • Entré ungdom är en mötesplats/aktivitetshus för unga människor 6-18 år på deras fritid.
 • Entré ungdom arbetar gränsöverskridande och med integration, entreprenörskap, hälsa, inflytande, miljö och mångfald.
 • Entré ungdom är en social och mångkulturell mötesplats där alla människor är lika mycket värda och ska mötas med respekt. Styrdokumentet är Barnkonvensionen.
 • Entré ungdom främjar barns lika rättigheter. Personal är trygga och goda förebilder och skapar en tillåtande miljö.
 • Entré ungdom arbetar med aktiviteter som är förebyggande som förhindrar trakasserier och annan kränkande behandling.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296