Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hållplatser och väntetider

Hållplatser och väntetider för skolskjuts

Hållplatser

Skolskjutstrafiken använder hållplatser/uppsamlingsplatser.

Där hållplats för linjetrafik finns ska den användas. Övriga uppsamlingsplatser beslutas av kommunens skolskjutssamordnare i samråd med berörd skolskjutsentreprenör.

Elevs/vårdnadshavares ansvar

  • Vårdnadshavare ska vid behov följa sitt/sina barn till hållplatsen.
  • Skolskjutsen väntar inte på elev som inte finns vid hållplatsen på utsatt tid.
  • Om elev missat skolskjuts är det ett föräldraansvar att eleven kommer till skolan.

Om elev missat skolskjuts pga skolans verksamhet ordnar skolan skjutsen.

Väntetider och färdtider

Väntetid (tid mellan skolans start-/sluttider och ankomst-/avgångstid)
Skolskjutsarna sker i största möjliga utsträckning med linjetrafik. Skolornas start- och sluttider anpassas till detta. Skolskjutsen går i anslutning till skoltid (håltimme räknas som skoltid).

Samordning gör att väntetider förekommer. Väntetiden bör inte överstiga 60 minuter för elev i förskoleklass - åk 6 och 90 minuter för elev i åk 7 - 9. Skolan ansvarar för väntande elever.

Färdtid (restid mellan påstigningsplats och avstigningsplats)
Kommunens tidsmått är att färdtiden inte överstiger 60 min för elev i förskoleklass - åk 6 och 90 min för elev i åk 7 - 9.

Inställd skoltur

För att skolskjutsfordon ska kunna trafikera en väg krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, plogad och sandad.

Skoltur kan ställas in efter beslut av transportören/föraren efter dennes bedömning av säkerhetsriskerna.

Förseningar
Vid försening ska elev invänta skjutsen på hållplatsen 20 minuter om väderleken så medger.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296