Hofors Kommun logo, länk till startsida


Violen

Är en dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL.

Violens verksamhet har fokus på den sociala samvaron där motion, frisk luft, social träning och gemensam lunch har en viktig funktion.

Violen samverkar med lokala studieförbund.