english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Fluga på blad med vattendroppar

Vad gör vi för att minska smittspridning

Vi har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning.

Åtgärder

  • Sedan 13 mars råder besöksförbud på våra äldreboenden och boenden enligt LSS. Sedan 1 april råder ett nationellt besöksförbud på äldreboenden.
  • Vi har förstärkt informationen om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
  • Vi informerar våra medarbetare att stanna hemma även vid lindriga symtom.
  • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer. Vissa aktiviteter, som går att hållas utomhus, genomförs fortfarande.