Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Bild på strandkant med is

Hur hanterar vi misstänkt smitta på ett boende

Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

Vid misstanke om smitta

Om det konstateras smitta eller det finns stark misstanken om det agerar vi enligt följande;

  • Medarbetarna kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med Region Gävleborg. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte.
  • Om smitta konstateras kommer vi att agera för att minimera risken för att andra brukare och vår personal ska smittas
  • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vi kommer dock använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296