Hofors Kommun logo, länk till startsida


Vuxenenhet

Vuxenenheten i Hofors Kommun

Ansvarig för ekonomiskt bistånd

Vuxenenheten ansvarar för ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer samt dödsboanmälningar.

Enheten erbjuder också stöd och behandling till vuxna med missbruksproblematik och också stöd till anhöriga.

Du kan vända dig till Individ- och familjeenhetens vuxenenhet om du är över 18 år eller till famijeenheten om du är under 18 år,

Har Du aldrig varit hit och vill boka en tid för besök, ring receptionen, så blir Du aktualiserad och får ett brev hem med tid för besök och papper som Du skall ha med dig.


Kontaktinformation


Individ- och familjeenheten reception
0290 - 77 17 20
Öppen 08.00 - 12.00
Övrig tid
0290 - 290 00

ifo@hofors.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Granvägen 8

Fax
IFO fax 0290-460 51