english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Serveringstillstånd

Serveringstillstånd är ett kommunalt tillstånd som krävs för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap. Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du avser att driva, till vem din verksamhet vänder sig till och vilka alkoholdrycker du önskar servera.

Det finns också olika typer av anmälan till kommunen som du kan behöva göra. För information om dessa, läs kapitlet Anmälan.

Nedan listas de olika serveringstillstånden. För utförligare redogörelse kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
 • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, föreningar
 • Stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap
 • Stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap, befintliga tillståndshavare
 • Tillstånd för pausservering
 • Tillstånd för provsmakning
 • Bolagsförändring
 • Stadigvarande utvidgat/utökat tillstånd, personal – ytor
 • Tillfälligt utökad serveringsyta
 • Tillfälligt utökad serveringstid