english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Alkohollagen

Alkohollagen är en skyddslagstiftning och reglerar hur servering av alkoholdrycker ska ske. Syftet är att begränsa alkoholens skadeverkningar genom högt ställda krav på tillståndshavare och en ansvarsfull servering där alkoholpolitiska intressen går före de näringspolitiska.

Alkohollagen kan du läsa på riksdagens hemsida, www.riksdagen.selänk till annan webbplats sök på alkohollagen 2010:1622.