Hofors Kommun logo, länk till startsidaBild på flera vitsippor

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

För ungdomar mellan 16 och 19 år som inte fullgjort gymnasiet.

Det kommunala aktivitetsansvaret finns för dig mellan 16 och 19 år som inte gått färdigt gymnasiet och som saknar sysselsättning.

Enligt skollagen 29 kap § 9 är hemkommunen skyldig att hålla sig informerad om vilken sysselsättning kommunens ungdomar befinner sig i.

Det gäller dig som är över 16 år och har slutat grundskolan, men som ännu inte fyllt 20 år och inte har fullgjord utbildning på nationellt gymnasieprogram eller motsvarande utbildning.

I Hofors kommun är det Arbetsmarknad och Integration (AMI) som arbetar med kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Vi hjälper dig att hitta motivation till studier eller närma dig arbetsmarknaden genom exempelvis praktik. Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig.

Även du som är förälder till en ungdom som hoppat av gymnasieskolan och saknar sysselsättning är välkommen att kontakta oss.