Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Boenden för ensamkommande

Boenden för ensamkommande barn & ungdommar i Hofors kommun

Med ensamkommande flyktingbarn menas barn under 18 år som, vid ankomsten till Sverige är skilda från sina föräldrar eller från någon annan vuxen som kan företräda barnets rättigheter.

Våra boenden

  • Bygdegården Torsåker
  • Rönnen Hofors

Vi arbetar utifrån varje individs bakgrund, behov, kunskap och intressen
Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Alla ungdomar har en kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen har ett extra ansvar för att ungdomen skall känna sig trygg och stötta ungdomen i olika situationer, som

  • Skolarbetet
  • Meningsfull fritid
  • Förmedla kunskap om samhället
  • Vara en god förebild

Enheterna samarbetar med föreningslivet i Torsåker/Hofors  för att vi skall kunna ge dessa ungdomar en meningsfull fritid.

Vårt uppdrag är att

  • Förbereda ungdomarna för det svenska samhället
  • Bli självständiga individer
  • Förbereda för eftergymnasiala studier

Kontaktinformation

Anders Svensson, föreståndare
070-167 86 74
0290 - 409 90 (personalrum)

Björn Älgamo, teamledare för Bygdegården
070-167 86 61

Marita Elfström, teamledare för Rönnen
070 - 414 13 49

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296