Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Ensamkommande barn & ungdomar

Skyldighet att ta emot

Asylsökande barn

Alla kommuner har skyldighet att ta emot barn, utan legal vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. Barn under 15 år placeras vanligen i familjehem. Ungdomar 15-18 år placeras i boenden som kommunen ansvarar för. När ungdomarna fyllt 18 år och räknas som vuxna finns en utslussverksamhet som erbjuder stöd i eget boende om fortsatt behov finns.

Kommunens socialsekreterare utreder och fattar beslut som rör barnen utifrån socialtjänstlagen. Migrationsverket utreder om barnen har skäl att stanna i landet.

Varje ensamkommande flyktingbarn har under asyltiden en god man som biträder barnet i olika kontakter med samhället och ser till att barnets behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt. God man tillsätts genom överförmyndarverksamheten. När barnet fått permanent uppehållstillstånd tillser socialtjänsten att barnet istället får en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Är du intresserad av att vara kontaktperson/kontaktfamilj, familjehem eller särskilt förordnad vårdnadshavare, ta kontakt med våra socialsekreterare.


Kontaktinformation

Individ- och familjeomsorgen
0290 - 77 17 20
Måndag - Fredag kl 08.00 - 12.00

Pernilla Neuman, chef individ och familjeomsorg
pernilla.neuman@hofors.se

Fax
Ensamkommande
fax 0290-460 51

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296