english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBild på flera vitsippor

Kommunalt aktivitetsansvar

För ungdomar mellan 16 och 20 år som inte fullgjort gymnasiet

Det kommunala aktivitetsansvaret finns för dig mellan 16 och 20 år som inte gått färdigt gymnasiet och som saknar sysselsättning.

Om detta stämmer in på dig kan du bli kontaktad av ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret. Enligt skollagen 29 kap, § 9 är hemkommunen skyldig att hålla sig informerad om de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte heller fullgjort utbildning på nationellt gymnasieprogram eller motsvarande utbildning.

Här i Hofors kommun är det AMI (Arbetsmarknad och Integration) som arbetar med detta och jag som är ansvarig heter Helena Abrahamsson. Jag vill hjälpa dig som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret med att hitta motivation till studier eller närma dig arbetsmarknaden genom exempelvis praktik. Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig.

Även du som är förälder till en ungdom som hoppat av gymnasieskolan och saknar sysselsättning är välkommen att kontakta mig.