Hofors Kommun logo, länk till startsidaVy över sjö

Arbetsmarknad & Integration

Arbetsmarknad & Integration (AMI) en länk mellan medborgaren och arbetsmarknaden

Vårt uppdrag

Arbetsmarknad- och integrationsenheten är en strategisk enhet för kommunens medborgare. Enheten arbetar aktivt för att inkludera invånarna i samhället och arbetsmarknaden.

Hofors kommun tror på att en bra integration av nyanlända och människor som står utanför samhället sker bäst genom att snabbt komma in på arbetsmarknaden. En lyckad integration är en förutsättning för ökad delaktighet i samhället, en bättre hälsa hos individen och lägre samhällskostnader.

Ett arbete är ett steg in i samhället

Ett arbete ger självförtroende och kontakter in i samhället. AMI arbetar aktivt för att inkludera individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbete och studier. Detta gör vi exempelvis genom täta kontakter med en handläggare som finns för att stötta och coacha individen vidare mot målet.

Kontaktuppgifter

Socialsekreterare
Thida Naing
070-167 08 49
thida.naing@hofors.se

Socialsekreterare
Maria Grönlund
070-086 02 48
maria.gronlund@hofors.se

Integrationssamordnare
Emelie Ekenlöv (arbetar tisdagar och torsdagar)
070-086 01 48
emelie.ekenlov@hofors.se

Utredningsassistent KAA-handläggare AMI
Helena Abrahamsson
070-167 08 10
helena.abrahamsson@hofors.se

Verksamhetsansvarig AMI Haga Trädgårdar
Christina Hansson
070-167 08 09
christina.hansson1@hofors.se

Projektsamordnare AMI
Timo Lahti
070-167 08 51
timo.lahti@hofors.se

Handledare AMI
Mikael Norvall
070-086 00 14
mikael.norvall@hofors.se Länk till annan webbplats.


Kontaktinformation

Arbetsmarknad och integration
Besöksadress:
Gillegatan 2
813 30 Hofors

Biträdande socialchef LSS/Psykiatri, AMI & Haga trädgårdar
Pernilla Neuman
0290-77 17 02
pernilla.neuman@hofors.se

Administratör Arbetsmarknad och integration (AMI)
Ahmed Al-Rakhami
070-167 08 85
ahmed.ateik.ali.al-rakhami@hofors.se