Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kommunledning

Kommunledningen i Hofors Kommun

Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet sett ur ett helhetsperspektiv.

Kommunalråd/Ordförande kommunstyrelsen

Linda-Marie Anttila

Linda-Marie Anttila
070-167 08 41
linda-marie.anttila@hofors.se

Kommunledningsgruppen (KLG)

Kommunchef

Kommunchef Jonatan Alamo Block

Personalchef

Personalchef - Pernilla Bredin

Pernilla Bredin

070-0860167
pernilla.bredin@hofors.se

Socialchef

Socialchef - Susanne Holmgren

Susanne Holmgren

073-809 41 10
sussie.holmgren@hofors.se

Administrativ chef

Socialchef - Susanne Holmgren

Liliana Sultana

070-042 54 47
liliana.sultana@hofors.se

Skolchef

Skolchef - Katarina Ivarsson

Katarina Ivarsson

070-086 01 54
katarina.ivarsson@hofors.se

IT-chef

Skolchef - Katarina Ivarsson

Göran Ekelund

070-086 02 09
goran.ekelund@hofors.se

VD, Entré Hofors

VD Hoforshus AB - Christian Rickardsson

Kjell Johansson

070-560 75 31
kjell.johansson@hofors.se

VD, Hoforshus

Ekonomichef - Mats Hägglund

Christian Rickardsson

070-242 41 97
christian.rickardsson@hofors.se

Ekonomichef

Skolchef - Katarina Ivarsson

Yuval Chulati

072-022 80 45
yuval.chulati@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296