english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunKommunledning

Kommunledningen i Hofors Kommun

Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet sett ur ett helhetsperspektiv.

Kenneth Axling

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningsgruppen (KLG)

Kommunchef

Petra Lindstedt

070-086 00 47


petra.lindstedt@hofors.se

Biträdande kommunchef/ Chef kommunkontoret

Susanne Holmgren, socialchef

Socialchef

Susanne Holmgren

073-809 41 10

sussie.holmgren@hofors.se

Verksamhetschef äldreomsorg, kvalitet och HSL

Skolchef - Ylva Appelgren

Skolchef

Ylva Appelgren

070-167 86 09

ylva.appelgren@hofors.se

Skolchef - Ylva Appelgren

Säkerhetschef

Områdeschef Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef LSS, Psykiatrienheten, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Haga trädgårdar

HR-chef

Ekonomichef

Birgitta Hansson

072-022 80 45

birgitta.hansson@hofors.se

Kommunikatör

Sara Lennmalm

070-086 00 51

sara.lennmalm@hofors.se