english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunKommunledning

Kommunledningen i Hofors Kommun

Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet sett ur ett helhetsperspektiv.

Kommunalråd/Ordförande kommunstyrelsen

Kenneth Axling

Kommunledningsgruppen (KLG)

Kommunchef

Personalchef

Pernilla Bredin, HR-chef

Pernilla Bredin

070-0860167
pernilla.bredin@hofors.se

Socialchef

Susanne Holmgren, socialchef

Susanne Holmgren

073-809 41 10
sussie.holmgren@hofors.se

Administrativ chef

Liliana Bolohan, administrativ chef

Liliana Sultana

070-042 54 47
liliana.sultana@hofors.se

Skolchef

Skolchef - Ylva Appelgren

Ylva Appelgren

070-167 86 09
ylva.appelgren@hofors.se

IT-chef

Göran Ekelund, IT-chef

Göran Ekelund

070-086 02 09
goran.ekelund@hofors.se

VD, Entré Hofors

VD Entré Hofors - Kjell Johansson

Kjell Johansson

070-560 75 31
kjell.johansson@hofors.se

VD, Hoforshus

Christian Rickardsson vd Hoforshus

Christian Rickardsson

070-242 41 97
christian.rickardsson@hofors.se

Ekonomichef

Yuval Chulati, ekonomichef

Yuval Chulati

072-022 80 45
yuval.chulati@hofors.se