Hofors Kommun logo, länk till startsidaKommunledning

Kommunledningen i Hofors Kommun

Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningsgruppen (KLG)

Kommunchef

Petra Lindstedt

070-086 00 47


petra.lindstedt@hofors.se

Biträdande kommunchef/ Chef kommunkontoret

Skolchef - Ylva Appelgren

Säkerhetschef

Anders Holmkvist

0290-77 16 04

anders.holmkvist@hofors.se

Skolchef - Ylva Appelgren

Skolchef

Ylva Appelgren

0290-77 16 00

ylva.appelgren@hofors.se

TF ekonomichef

Liliana Sultana

070-042 54 47

liliana.sultana@hofors.se

Socialchef (äldreomsorg och hälso- & sjukvård)

Cissi Hedwall

0290-77 17 01

cissi.hedwall@hofors.se

Biträdande socialchef
(IFO, LSS och socialpsykiatri)

Biträdande socialchef (Integration, Haga trädgårdar, Brottsförebyggande och Edskens camping)

HR-chef

Kommunikatör
Pressansvarig

Sara Lennmalm

0290-77 15 49/070-086 00 51

sara.lennmalm@hofors.se