Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Sök

Din sökning Läsår gav 4 träffar

  1. har hänvisats till annan skola. I vissa fall kan ett intyg från t ex läkare krävas. Skolskjuts pga särskilda skäl omprövas inför varje nytt läsår. Ansökan Ansökan görs på blankett eller genom kommunens e-tjänst

  2. ut Elevrådet Elevrådet på Solbergaskolan Elevrådet består av elever från klass F-6, två representanter från varje klass. Representanterna är valda i klassråden och sitter i elevrådet under ett läsår

  3. i fyra olika utbildningsformer: Utbildning : lektioner i grupp, varje tillfälle varar från 30-90 minuter beroende på hur stor gruppen är. Utbildning pågår i ett läsår. Verkstäder : en kortare form

  4. när de är inloggade i Infomentor. Hur länge sparas uppgifterna? Information från lärplattformen i skolan arkiveras efter varje läsår, e-postkonton och skoluppgifter knutna till dessa system gallras efter 3 månaders