Hofors Kommun logo, länk till startsida


Biblioteket, låntagarinformation

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Kontaktinformation (namn, adress, mobilnummer, ev e-postadress)
  • Personnummer

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv samt från SPAR (Statens personadressregister).

Varför behandlas dessa uppgifter?
Biblioteket behandlar dessa uppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag, sina skyldigheter och förpliktelser mot dig som låntagare inom HelGe-bibliotekens organisation.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Allmänt intresse

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna finns i HelGebibliotekens låntagarregister och kan sökas upp av anställda om relevant för biblioteksarbete.

Hur länge sparas uppgifterna?
Efter 5 års inaktivitet gallras uppgifterna ur vårt låntagarregister förutsatt att inga pågående avtal finns.
Påskriven blankett för ansökan om lånekort för barn lagras till dess att barnet fyllt 18 år och gallras sedan enligt rutin.