Hofors Kommun logo, länk till startsida

Översiktsplan för Hofors kommun 2040 på granskning

Nu har arbetet med Hofors nya Översiktsplan kommit så långt så den är inne i en av de sista faserna, granskningsfasen.

Förslag för dig

Enligt Plan- och bygglagen ska Kommunen hålla planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen samt samrådsredogörelse och samrådsförslag tillgängliga för granskning i minst två månader. Allt material finns att ta del av på hofors.se samt på Hofors bibliotek under granskningstiden.

Ta chansen att påverka kommunens framtida utveckling!

Vart vänder du dig med dina synpunkter?

Har du synpunkter kan du lämna dessa till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) via e-post: vgs@sandviken.se eller via brev: Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken.

Om du har synpunkter på förslag till Översiktsplan ska du ha framfört dessa skriftligen senast under granskningstiden.

Det går även bra att ringa till medborgarservice 026-24 00 00 med frågor kopplade till innehållet i planförslaget.

Hur lång tid är förslaget på granskning?

Förslaget är ute på granskning mellan 2023-09-21 - 2023-11-21.

Välkommen på öppet hus

Kom och träffa representanter från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning och Hofors kommun på Folkets Hus i Hofors den 17 oktober mellan kl. 14:00-20:00. Drop in!

Mer om översiktplan och dokument som ska granskas

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun