english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Enkäter med anledning av coronapandemin.

Hofors kommun har fått i uppdrag att genomföra en enkät till medborgare i Hofors kommun med anledning av coronapandemin.

Enkäter

Uppdraget kommer efter en motion från Vänsterpartiet och syftet är att få synpunkter från den breda allmänheten för att kartlägga hur arbetet under coronapandemin fungerat. Vad har varit bra och vad hade kunnat göras bättre?
Tre olika enkäter finns att svara på. En riktar sig till politiker, en till föreningar och en till företag.
Varmt välkommen att svara på någon av dem.