Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Hur ser din drömkommun ut?

Nu kan du vara med och påverka kommunens viktigaste och övergripande strategi, översiktsplanen.

Hofors kommun i framtiden

Hur ser ditt Hofors kommun ut 2040, hur är Hofors kommun som plats att bo och leva på idag och hur kan vi utvecklas hållbart? Översiktsplanen visar hur vi vill utvecklas och är kommunens viktigaste, övergripande strategi för hur vi vill använda och utveckla våra mark- och vattenområden på lång sikt.

Vi behöver din hjälp

Inom arbetet med översiktsplanen behöver vi din hjälp. Ingen kan kommunen så bra som du och du är nu välkommen att berätta om hur du upplever din kommun. Din kunskap och lokalkännedom är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Det finns en rad frågor som vi tar hänsyn till inom arbetet med översiktsplanen, exempelvis:

  • Hur ska kommunen utvecklas?
  • Var ska vi bygga bostäder?
  • Var ska det finnas service såsom skolor, förskolor och äldreomsorg?
  • Var behövs gångvägar, cykelvägar och kollektivtrafik?
  • Hur och var ska torg, grönområden och offentliga platser utformas?
  • Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet?
  • Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling och ta hand om vår miljö?
  • Hur tar vi hand om våra värdefulla kulturmiljöer?

Hur ser dina drömmars kommun ut?

Gå in på e-tjänsten Översiktsplan medborgardialoglänk till annan webbplats och berätta för oss. (öppnas på sandviken.se)

Mer information

VGS - Västra Gästriklands samhällsbyggnads- förvaltning

Den 19 november 2019 gav kommunstyrelsen den kommungemensamma förvaltningen VGS – Västra Gästriklands samhällsbyggnads-förvaltning uppdraget att genomföra arbetet med Hofors kommuns översiktsplan.

E-tjänsten för Hofors kommuns Översiktsplan kommer att öppnas på sandviken.se

Kontaktinformation

VGS - Västra Gästriklands Samhällsbyggnads-förvaltning

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Odengatan 37
811 80 Sandviken

026-24 00 00
vgs@sandviken.se