Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Uppdraget som god man under coroanpandemin

Då smittspridningen ökat i Gävleborg och vi fått skärpta restriktioner så behöver vi fortsätta hjälpas åt, att hålla ut och hitta nya sätt för att ni ställföreträdare ska kunna sköta ert uppdrag på bästa sätt under den här tiden.

God man

Skulle du själv bli sjuk och inte kan utöva ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare är det viktigt att du (eller en anhörig) kontaktar Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland så att de får information om det.

De planerade utbildningarna för årsräkningar måste ställas in utifrån de rådande omständigheterna. Vi kommer att skicka ut en sammanställd information om årsräkningar vid senare tillfälle. Det kommer att finnas möjlighet för att boka en enskild tid för genomgång/information om årsräkningar via telefon eller digitalt via Teams.