Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Information om hävt besöksförbud

Efter 30 september hävs besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. I Hofors kommun hävs också besöksförbudet för boenden enligt LSS.

Besöksförbud hävs

I dagarna har en första information skickats ut till boende på särskilda boenden för äldre och boende enligt LSS om vad som kommer att gälla då besöksförbudet hävs efter den 30 september.
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer som Hofors kommun är ålagda att följa.

För att möjiggöra säkra besök gäller följande i Hofors kommun:


  • Entrén kommer även fortsättningsvis att vara låst.
  • Besök sker efter överenskommelse med brukare/enhet.
  • Vi rekommenderar 1-2 besökare per brukare
  • Vid synnerliga skäl kan undantag medges för flera besökare.
  • Vid överenskommelse av tid ger vi information om hur besöket kan ske
  • Vi måste alla hjälpas åt att hålla smittan borta från våra boenden.
  • Stanna hemma vid minsta symtom.
  • Vi uppmanar alla att vidta en god handhygien inför, under och efter besöket.
    Håll avstånd och undvik trängsel i samband med besöket.

Vid frågor och funderingar kontakta respektive enhet. Besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott samt om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen eller smittskyddsläkare ändras.


Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296