Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Besöksförbud på äldreboenden hävs

Folkhälsomyndigheten föreslår att det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september.
För Hofors kommuns del innebär det även att besöksförbudet hävs på boenden enligt LSS.

Besöksförbudet hävs

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat det tillfälliga besöksförbudet inom särskilda boendeformer för äldre. Syftet med förbudet, som regeringen införde den 1 april, var att förhindra smittspridning av covid-19 och skydda de sårbara äldre.

Analysen visar att den snabba spridningen av covid-19 på äldreboenden och i samhället nu har avtagit och därför upphör det tillfälliga besöksförbudet efter 30 september.

Även det tillfälliga besöksförbudet på Hofors kommuns boenden enligt LSS upphör efter 30 september.

Socialstyrelsen kommer att presentera krav för att kunna göra säkra besök och Folkhälsomyndigheten kommer att presentera rekommendationer för hur besöken bör gå till.
Hur besöken kommer att gå till i Hofors kommun bestäms efter myndigheternas presentationer.
- Ett stort ansvar vilar också på de besökande att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, i ett uttalande.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296