Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Åtgärder för att underlätta för företagare

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – VGS har tillsammans med Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun beslutat att förfallodatum för vissa fakturor kommer att senareläggas till den 30:e september 2020.

Förfallodatum senareläggs

Med hänsyn till de rådande omständigheter där covid-19 slår hårt mot vårt samhälle och där fler näringsverksamheter drabbas har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – VGS tillsammans med Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun beslutat att:

Förfallodatum för nedan angivna fakturor kommer att senareläggas till den 30:e september 2020 för:

Avgifter som finns inom myndighetsutövningen för samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandviken kommun. Det gäller avgifter för lantmäteriförrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov och årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll.

-Genom att förlänga betalningstiden för dessa ärenden hoppas vi kunna bidra till likviditeten hos våra berörda företag under den tuffa period som vi nu befinner oss i, säger Yvonne Mickels, samhällsbyggnadschef, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296