Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Kommunfullmäktige håller sammanträde den 15 oktober kl. 17:30 i Folkets Hus 

Kom och lyssna när kommunfullmäktige hanterar ärenden som exploatering av Böle industriområde, Gävles utträde ur Inköp Gävleborg, motioner om självmord, belysning, busshållplatser m..

Samtliga ärenden som kommer att hanteras vid sammanträdet

 

 

 • Allmänhetens frågestund
 • Medborgarförslag om Lugneån, anmälan
 • Information revisionen
 • Entledigande/fyllnadsval
 • Förändringar i Gästrike återvinnares förbundsordning
 • Exploatering av Böle Industriområde
 • Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg
 • Risk och krishantering utifrån ny mandatperiod
 • Redovisning av 2018 års partistöd
 • Motion om nollvision för självmord
 • Motion om ändringar i Kommunfullmäktiges arbetsordning
 • Motion om belysning på gångväg mellan Postiljonsvägen och Kägelvägen
 • Motion om porrfria miljöer för barn
 • Motion om kommunens busshållplatser
 • Motion om motortrafik på Olof Hjorts väg
 • Interpellation om Hofors kommuns deltagande i Stolt och nykter, anmälan
 • Interpellation om sexuella trakasserier mot ungdomar i skolan, anmälan
 • Rapportering till Kommunfullmäktige

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296