Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Kommunfullmäktige håller sammanträde den 17 september kl. 17:30 i Torsåkers bygdegård

Kom och lyssna på när fullmäktige hanterar ärenden om kommunens skatt och budget för 2020, uppföljning per april, riktlinjer för upphandling och inköp, avgift för fritidsklubb, motioner och medborgarförslag
m.m.

Samtliga ärenden som kommer att hanteras vid sammanträdet

Entledigande/fyllnadsval
Medborgarförslag om hundrastgård i Hagaparken, anmälan
Uppföljning per april 2019
Förändring av balanskravsresultat
Riktlinjer om upphandling och inköp
Avgift för fritidsklubb
Nya avgifter inom alkoholhandläggning
Reviderat reglemente för Västra Gästriklands
samhällbyggnadsnämnd
Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen m. fl.
Upphävande av styrdokument
Förslag till nytt reglemente lokalt BRÅ
Fastställande av skattesats 2020
Budget 2020, Plan 2021-2022
Motion om simundervisning
Motion om askkoppar vid parkbänkar i centrala Hofors
Motion om solceller
Motion om nybyggnation Ställargatan
Rapportering till Kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund

Vill du ställa en fråga till Kommunfullmäktiges ledamöter, som hanteras vid kommande möten, skicka in den till:
hofors.kommun@hofors.se (märk e-posten ”Allmänhetens frågestund”) eller till:
Hofors Kommun
Allmänhetens frågestund
813 81 Hofors

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296