Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Öppet hus om förslag till ny detaljplan för Hagaskolan

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, hälsar välkommen till öppet hus om framtaget planförslag gällande Hagaskolan.
Öppet hus hålls onsdagen den 13 mars mellan kl. 17:00 och 20:00 på Företagarcentrum, Skolgatan 7 i Hofors.
För att förslaget ska bli så bra som möjligt behöver VGS dina synpunkter.

Öppet hus om Hagaskolan

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har arbetat fram ett samrådsförslag för en möjlig utveckling av Hagaskolan. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en blandad användning. Förslaget möjliggör för exempelvis utbildning, kontor, handel, restaurangverksamhet, besöksanläggning och verksamheter.
Om du inte kan komma på öppet hus den 13 mars finns förslaget att tillgå via länka på denna sida.
på www.sandviken.se/detaljplaner. Tiden för yttrande i samrådet är mellan 2019-02-27 till 2019-03-20.

 

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296