Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Stipendium

Stipendium inom fritids- och kulturområdet

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom fritids- och kulturområdet. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta respektive verksamma i Hofors kommun eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendiesumman uppgår till totalt 10 000 kronor. Även andra än sökanden kan tilldelas stipendium. Förslag med motivering kan inges av enskilda och sammanslutningar.

Sök stipendie som förening

Föreningar har här ett utmärkt tillfälle att visa sina ledare uppskattning genom att söka stipendiet.

Mer information

Ansökan med utförlig motivering av till vilket ändamål stipendiet söks, ska skickas till Hofors Kommun, Kommunkontoret, 813 81 Hofors

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296