Hofors Kommun logo, länk till startsidaHofors kommun

Nominera till Fritids- och kulturstipendiet

Nu är det dags att nominera till Fritids- och kulturstipendiet

Stipendium inom fritids- och kulturområdet

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom fritids- och kulturområdet. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta respektive verksamma i Hofors kommun eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendiesumman uppgår till totalt 10 000 kronor.

Förslag med motivering kan nomineras av enskilda och sammanslutningar. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om vem/vilka som får stipendiet. Sista dag för nominering är den 30 juni 2023 och stipendiet kommer att delas ut under 2023.

Skicka en utförlig motivering till:
Hofors Kommun
Kommunkontoret
813 81 Hofors

eller skicka din nominering digitalt genom att fylla i formuläret nedanför.

Du kan få en bekräftelse skickad till dig genom att fylla i din mailadress. Vill du inte ha en bekräftelse så kan du hoppa över detta steg
Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Det är Hofors kommun som hanterar ärendet och som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.hofors.se/ovrigt/behandling-av-personuppgifter---gdpr.html