english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunHofors kommun

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, men redan den 24 augusti är det möjligt att börja förtidsrösta

Här kan du rösta!

Rösta i din vallokal på valdagen den 11 september
Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är endast öppen på valdagen kl. 8.00-20.00. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnan.

Förtidsrösta i röstningslokal
Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Förtidsröstningen startar den 24 augusti och pågår fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar. I Hofors kommun finns dessa förtidsröstningslokaler:

 • Folkets Hus, sal Vanadis (ingång via parken)
  • Öppet måndag-fredag kl. 10.00-18.00
  • Öppet lördag-söndag kl. 10.00-14.00
  • Öppet valdagen 11 september kl. 8.00-20.00, lokal Focus
 • Torsåkers bygdegård, A-salen
  • Öppet tisdagar och torsdagar kl. 14.00-18.00
  • Öppet söndag 4 september kl. 10.00-14.00

Röstkort

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress och öppettider till din vallokal. Om du saknar ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunens valkansli eller Valmyndigheten. Röstkortet måste du ha med dig för att kunna rösta under förtidsröstningen.

Du måste visa att du är du

För att få rösta måste du styrka din identitet genom att visa en id-handling. Saknar du en id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Om du behöver hjälp med att rösta

Rösta med bud
Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.
Rösten får göras i ordning tidigast den 18 augusti och senast på valdagen. Du behöver ett bud och ett vittne. Båda ska ha fyllt 18 år och det får inte vara samma person som är både bud och vittne.

Vem kan vara bud?
Budet måste vara minst 18 år. Dessa personer får vara bud:

 • din anhörig
 • din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
 • anställda på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • en lantbrevbärare, om du bor utmed en lantbrevbärarlinje.

För att rösta med bud behöver du ett särskilt material som du beställer från kommunen eller Valmyndigheten. Om du förtidsröstar med bud måste du ha ditt röstkort.

Ambulerande röstmottagning
Ambulerande röstmottagning är till för dig som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan förtidsrösta eller rösta i vallokal. Vid ambulerande röstmottagning kommer två röstmottagare hem till dig och tar emot din röst. Kontakta valkansliet på telefonnr 0290-77 14 50 (mån-fre kl. 9-14, samt valdagen) för mer information eller för att boka tid.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige
 • medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Valsedlar

Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta.

Rösta på parti
Du röstar först och främst på ett parti. Partiets namn står på valsedeln. Hittar du inte ditt partis valsedel kan du skriva partiets namn på en blank valsedel.

Personrösta
Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på namnvalsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat. Du kan även personrösta genom att skriva partiets namn och kandidatens namn på en blank valsedel.