Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Upphandling & Inköp

Upphandling och inköp i Hofors Kommun

Delegerat till kommunförbundet Inköp Gävleborg

Som offentlig myndighet ska Hofors kommun följa vissa bestämmelser när vi handlar våra varor, tjänster och entreprenader. Ansvaret att upphandla och teckna avtal har Hofors kommun tillsammans med 9 andra kommuner delegerat till kommunförbundet Inköp Gävleborg.

Upphandlingsverksamhet regleras av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

Även LOV (lagen om valfrihetssystem) reglerar svensk offentlig upphandling. Av LOV framgår vad som ska gälla när upphandlande myndigheter överlåter till enskilda att välja utförare av en tjänst bland leverantörer i ett valfrihetssystem.