Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Möller Andersen Ing-Marie (S)

Ing-Marie Möller Andersen

Adress: Gamla Landsvägen 2, 813 40 Torsåker

Telefon:

Mobil: 073-0413732

Mail:

Yrke/Titel: Pensionär

Född: 1940

Uppdrag:

Nämndeman