english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Johansson Daniel (S)

Daniel Johansson

Adress: 813 30 Hofors

Telefon:

Mobil: 070 - 086 02 37

Mail:daniel.johansson@hofors.se

Yrke/Titel: Miljöingenjör

Född år: 1992

Uppdrag:

Barn- och utbildningsnämnden, ordförande

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Kommunstyrelsens Arbetsutskott, ledamot

Valberedningen, ersättare

Hoåns Kraft AB, ledamot tillika ordförande

Hofors Kommunhus AB, ledamot

Gruppledare

Kommunla Tillgänglighetsrådet, ledamot

Kommunala Pensionärsrådet, ledamot

Antagningsutskottet, ledamot/ordförande

Kontaktinformation

Daniel Johansson
070 - 086 02 37
daniel.johansson@hofors.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.