Hofors Kommun logo, länk till startsidaGonzalez Westling Samuel (V)

Gonzalez Westling Xamuel

Adress: Strandgatan 11, 813 33 Hofors

Telefon:

Mobil: 076-049 94 04

Mail: samuel.gonzalez.westling@vansterpartiet.se

Yrke/Titel: Brevbärare

Född år: 1983

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelse, ledamot tillika 2e vice ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot tillika 2e vice ordförande

Hofors Kommunhus AB, ledamot

Gästrikerådet, ersättare

Valberedning

Föreningsutskottet, ersättare

Gruppledare

Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige, ledamot