Hofors Kommun logo, länk till startsida


Drugge Elvy (V)

Adress: Hubobanan 7, 813 36 Hofors

Telefon: 072-031 34 38

Mail: elvy.drugge@live.se

Yrke/Titel: Pensionär/Konstnär

Född år: 1953

Uppdrag:

Hoforshus AB, suppleant

Företagshälsovårdsnämnden, ledamot

Kontaktinformation

Elvy Drugge
072 - 031 34 38
elvy.drugge@live.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.