Hofors Kommun logo, länk till startsidaGenomförd digital medborgardialog

En digital medborgardialog genomfördes under 2021

Digital dialog

Under 2021 genomfördes en medborgardialog via kommunens e-tjänst för att samla in värdefulla synpunkter i ett tidigt skede. Då pandemin slog till hade vi inte möjlighet att ha fysiska möten, vi tog därför fram en e-tjänst där det var enkelt att lämna in sina synpunkter digitalt.

E-tjänsten marknadsfördes via sociala medier och hemsidan och lokaltidningen. När svarstiden gått ut sammanställdes alla synpunkter i en skriftlig rapport. De inkomna synpunkterna har varit ett underlag när kommunen arbetat fram förslag på översiktsplan, ett samrådsförslag.

Resultatet av den dialogen har sammanställts till en rapport som finns att läsa här.