Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Nationella minoriteter & minoritetsspråk

Alla har rätt till sina mänskliga rättigheter

Minoriteterna har blivit/blir utsatta för både assimilering och diskriminering, vilket strider mot våra mänskliga rättigheter. Tanken med minoritetspolitiken är att minoriteter ska ha samma villkor till sina mänskliga rättigheter och friheter som majoritetsbefolkningen.

1998 trädde Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter i kraft. Ramkonventionen ska bland annat upprätthålla ett antal mänskliga rättigheter som exempelvis skydd mot diskriminering, religionsfrihet och yttrandefrihet på det egna språket. Samma år började även den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk (minoritetsspråkkonventionen) att gälla, vars syfte är att behålla den kulturella rikedomen och inte låta den dö ut. Sverige beslutade att ansluta sig till konventionerna i december 1999 och de trädde i kraft år 2000.

Vilka tillhör en nationell minoritet
I samband med anslutningen till konventionerna fastställdes att Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Det som är gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet, en vilja och strävan att behålla sin identitet och har historiska eller långvariga band med Sverige. Varje individ har själv rätt att identifiera sig med en minoritetsgrupp samt avgöra om denne vill utnyttja sina rättigheter eller inte. Ingen är tvungen att tillhöra en nationell minoritet.

 

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296