english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunHofors kommun

Livsmedelsstrategi Hofors kommun

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för Hofors kommun. God hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt odlingslandskap är några av dem.

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF Gävleborg.

I arbetet har länets kommuner, företagare och olika föreningar varit med i ett stort antal dialogmöten. Utifrån Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 ska varje kommun anta en egen lokal handlingsplan med lokalt anpassade åtgärder som kan bidra till att målen i Sveriges livsmedelstrategi nås.

En lokal handlingsplan har tagits fram för att tydliggöra ansvar och riktning i detta arbete. Livsmedelsstrategi för Hofors kommun Powerpoint, 4.9 MB.