Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Posom

Information om POSOM - gruppens uppdrag

Hofors kommun har en kommunalt samordnad grupp med ledningsuppdrag för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade vid större olyckor och katastrofer som sker inom eller utanför Hofors kommun, en så kallad POSOM-grupp. I gruppen ingår personal från kyrkan, polisen, landstinget, räddningstjänsten och kommunen.

POSOM – gruppen kan endast kallas ut av:

  • Räddningsledare
  • Polisinsatschef
  • Sjukhusets PKL – grupp

Detta sker alltid via SOS Alarm.

Skulle ovan beskrivna händelser uppstå upprättar POSOM – gruppen ett information- och stödcentrum dit drabbade personer förs för att få stöd och bli omhändertagna på olika sätt.

Förutom POSOMs ledningsgrupp finns POSOMs stödpersoner som tar hand om

  • Överlevande – Oskadade
  • Anhöriga
  • Ev. vittnen – chockade

genom att

  • Ge emotionell första hjälp
  • Lösa praktiska problem
  • Skydda från ytterligare påfrestningar

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296