Hofors Kommun logo, länk till startsidaKrisberedskap

Krisberedskap i Hofors kommuns verksamhet

Kommunen har en viktig roll i samband med en kris. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället. Det är kommunens ansvar att samordna och informera vid dessa tillfällen.

Vår webbplats är en av många viktiga kanaler för att nå ut med information.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Kommunen är skyldig att vara nåbar dygnet runt alla dagar i veckan i händelse av störningar på samhällsviktig verksamhet och vid större olyckor. TiB:en är en väg in för myndigheter, region och räddningstjänst.

Tjänsteperson i beredskap är till för allvarliga störningar och kriser och ska inte förväxlas med en kundtjänst eller ordinarie jourverksamhet. Händelser av mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie linjeorganisationen. Vid olyckor, allvarliga händelser och kriser, kontakta 112.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid kris (POSOM)

POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets insatser för psykologiskt och socialt omhändertagande inte räcker till. POSOM- gruppen kan endast kallas in av Kommunchef, TiB, Räddningsledare, Polisinsatschef eller sjukhusets psykosociala team.

Exempel på tillfälle då POSOM kan kallas in är vid stora trafikolyckor, naturkatastrofer eller terroristattacker.

Kommunens räddningstjänst

Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.