english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunKrisberedskap

Krisberedskap i Hofors Kommun

Kommunen har en viktig roll i samband med en kris. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället. Det är kommunens ansvar att samordna och informera vid dessa tillfällen.

Vår webbplats är en av många viktiga kanaler för att nå ut med information.

Kommunens räddningstjänst

Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.

På deras hemsida kan du läsa om Brandsäkerhet - Trafiksäkerhet - Fritidssäkerhet - Säkerhet i vardagen - Om olyckan är framme

Viktigt meddelande

När fara hotar, både i fred och krig, kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet ”Viktigt meddelande”. Signalen används när människor snabbt måste varnas, till exempel vid utsläpp av giftig gas

POSOM-gruppen, Psykiskt Och Socialt OMhändertagande

POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets insatser för psykologiskt och socialt omhändertagande inte räcker till. POSOM – gruppen kan endast kallas in av Räddningsledare, Polisinsatschef eller sjukhusets PKL – grupp (Psyko Sociala Teamet)

Exempel på då POSOM kan kallas in är vid stora trafikolyckor, naturkatastrofer eller terroristattacker.